Etkinliğin Konusu ve Amacı

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve faaliyetleri sonucu oluşan alanlardır. Doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşim peyzaja farklı nitelikler kazandırmakta, peyzajın doğal ve kültürel, kentsel ve kırsal olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.

Peyzaj Karakteri, bir peyzajı diğerinden ayıran, onun iyi veya kötü olduğu yargısına ulaştıran, belirgin, tanımlanabilir ve sürekliliği olan özellikleridir. Burada, peyzajın görünümünün peyzajdaki süreçler ile tanımlanması ve benzer karakter sergileyen alanların belirlenmesi ön plana çıkmaktadır.

Peyzajların tanımlanması, korunması ve yönetilmesi konusundaki en önemli uluslararası sözleşme niteliğindeki Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni 2000 yılında imzalayan ve 2004 yılında uygulamaya koyan Türkiye, ulusal sınırları içerisindeki bütün doğal, yarı doğal, kentsel, kırsal peyzajların tanımlanmasını ve korunmasını taahhüt etmiş durumdadır. Ayrıca, peyzaj planlarını mekânsal planlama sürecine dahil etmek ve bu konuda yetkin meslek mensuplarının yetiştirilmesi de üstlendiğimiz yükümlülükler arasındadır.

Peyzaj karakter analizi konusu, ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı disiplininin gündemine Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile girmiştir. Bazı bölümlerde bu konuda başarılı akademik çalışmalar yürütülürken, bazı bölümlerde ise yeterli bilgi birikimi bulunmamaktadır. Özellikle lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve doktora) yapılan peyzaj araştırmalarının birçoğunda peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilere öğretilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında ülkemizin üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde, gelecekte hazırlanacak peyzaj planları için peyzaj karakter analizi önemli bir çalışmadır ve bu konuda yetkin meslek mensuplarının yetişmesi gerekmektedir. Peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesinin mekânsal planlama ve sektörel planlarla bütünleştirilmesi, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır.

İşte bu eğitim programının amacı, peyzaj karakter analizi konusunda ülkemizdeki bilgi birikimine katkıda bulunmak, bu konuda deneyimli öğretim üyelerinin bilgilerini diğer bölümlerin öğrencilerine aktarmak, peyzajlar konusunda yapılacak araştırmaların niteliğine katkıda bulunmak, lisansüstü düzeyde yetkin meslek mensupları yetiştirmek ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında ülkemizin üstlendiği yükümlülüklere katkıda bulunmaktır.