Başvuru

2237-A programı kapsamında katılımcılara TÜBİTAK desteği (yol, konaklama, iaşe) kullandırılacaktır.

KATILIMCI ÖĞRENCİ LİSTESİ

BAŞVURU VE SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

  1. Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans veya Doktora* yapıyor olmak
  2. Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4 üzerinden en az 2,5 olmak
  3. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olmak
  4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine en fazla 4 (dört) kez katılmış olmak

* Eğitim etkinliğine toplam 20 öğrenci kabul edilecek olup, Doktora yapan öğrenci sayısı, genel kontenjanın 1/4 oranı ile sınırlıdır.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

  1. Öğrenci belgesi
  2. Not belgesi (Transkript)
  3. Vesikalık fotoğraf

Önemli Not: Lütfen sisteme yüklenecek belgelerde isminizin yazılı olmasına özen gösteriniz (Örn: AhmetYılmaz_ÖğrenciBelgesi; AhmetYılmaz_Foto vb.)