Etkinliğin Kapsamı

Eğitim Etkinliği peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi yönteminin çoklu bileşenleri ile analizlerini, dünyada ve ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların aktarılması ve seçilecek örnek bir alan üzerinde öğrenciler tarafından peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi çalışmasının yapılmasını kapsamaktadır.

Eğitim Etkinliği programı peyzaj, peyzajın tanımı, peyzajın doğal ve kültürel boyutunun incelenmesi, doğal peyzajların kültürel peyzajlara dönüşmesi süreçlerinin anlaşılması ile başlayacak ve peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi konularındaki kavramlar, peyzaj karakterlerinin bileşenleri, peyzaj karakterlerinin analizinde kullanılan yöntem yaklaşımları ve araçlarının öğrencilere tanıtılması ile devam edecektir.

Ekolojik altlıklarına karşılık gelen ve peyzajı oluşturan doğal bileşenlerin çakıştırılmasına dayanan ön sınıflama, peyzaj karakterlerinin yerinde analizi ve peyzaj karakter alanları, peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakterlerinin tanımlanması olarak üç temel aşamada yürütülen Peyzaj Karakter Analizi sonuçlarının değerlendirmesi su, erozyon süreçleri başta olmak üzere mekânsal planlama süreçlerine aktarılmasına kadar çoklu analizleri içermektedir.

Peyzaj karakter analizi sonuçlarının değerlendirilmesi ise farklı süreçler ile açıklanacaktır. Bu süreçler arasında su süreci ve erozyon süreci analiz süreçleri yer almaktadır. Ayrıca peyzajın sosyal boyutu da analizde göz önüne alınması gereken bir diğer boyuttur. Öğrencilere süreçler ve sosyal boyut konusunda gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Günümüzde peyzaj analizi ve planlamasında modern analiz araç ve teknikleri gelişmiş bulunmaktadır. Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi çalışmalarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin önemi de dikkate alarak öğrencilere uzaktan algılama teknikleri ve coğrafi bilgi teknolojilerinin peyzaj karakter analizinde kullanım şekilleri anlatılacaktır. Bu konuda iki ayrı uzman eğitmen tarafından programın ilk gününden itibaren eğitimler verilecek ve eğitim kapsamındaki uygulamalarda çalışma alanı özelinde devam edecektir.

Peyzaj karakter analizi konusu birçok ülkede ileri düzeyde uygulama alanı bulmuştur. Çeşitli ülkelerin bu konudaki uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Aynı zamanda 2004 yılı itibariyle Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin uygulamasına yönelik olarak, ülkemizde peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi konusunda gerçekleştirilen araştırmalar ve projelere yer verilecektir. Bu çalışmalardan biri olan PEYZAJ-44 projesinin ürünü olan Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu hakkında da öğrencilere bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Eğitim programı kapsamında çoklu karakterleri ile öne çıkan bir alanda uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. İzmir çevresinden seçilen bu alan için Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi çalışması yapılacaktır. Böylece öğrencilerin derslerde aldıkları teorik bilgilerin uygulamaya aktarması mümkün olacak ve somut çıktılar üzerinden değerlendirmeler yapılabilecektir. Uzaktan algılama ve CBS ortamında gerçekleştirilecek çalışma sonucunda ortaya çıkacak analiz haritalarından ülkemiz peyzajlarının planlanmasında ve korunmasında sunduğu fırsatlar, farklı alanlar ve sektörler için nasıl yararlanılabileceği konusunda öğrenciler ve eğitim kadrosu başta olmak üzere tüm katılımcıların olduğu bir ortamda değerlendirmeler yapılacaktır.